Αθλητική Διατροφή

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων του και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης με θέμα: «Αθλητική Διατροφή», με δυνατότητα εξ αποστάσεως ή δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους επιμορφούμενους/νες βασικές και σύγχρονες γνώσεις στην «Αθλητική Διατροφή» καθώς και την απαιτούμενη κατάρτιση για την εφαρμογήτων γνώσεων αυτών σε αθλητές και αθλούμενους.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Οι προπονητές, οι αθλητές και οι ελεύθερα ασκούμενοι αναγνωρίζουν ότι η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση και γενικότερα στην επιτυχία στον αθλητισμό. Τα οφέλη από την κατάλληλη και εξατομικευμένη διατροφή περιλαμβάνουν:

 • Μέγιστες προσαρμογές στην προπόνηση.
 • Βέλτιστη αποκατάσταση μεταξύ προπονήσεων και αγώνων.
 • Επίτευξη και διατήρηση ιδανικής σωματικής σύστασης.
 • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αθλητική Διατροφή»:

 • Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην «Αθλητική Διατροφή» που προσφέρεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα.
 • Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές με σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο  ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.
 • Το πρόγραμμα βασίζεται στην εφαρμογή των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων της Αθλητικής Διατροφής με στόχο την επίλυση ρεαλιστικών διατροφικών προβλημάτων και την υποστήριξη της αθλητικής απόδοσης.
 • Παρέχεται επιστημονική βιβλιογραφία που καλύπτει όλα τα σύγχρονα θέματα αθλητικής διατροφής.
Το Σεμινάριο απευθύνεται

Οι εφαρμογές της αθλητικής διατροφής αφορούν όλους όσους συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα «Αθλητική διατροφή» απευθύνεται σε:

 • Αθλητές.
 • Προπονητές.
 • Ελεύθερα ασκούμενους.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/νες θα μπορούν να:

 • Κατανοούν τους βασικούς μοριακούς, βιοχημικούς και φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την αθλητική απόδοση.
 • Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της διατροφής σε διαφορετικά είδη άσκησης και αθλημάτων, καθώς και στον έλεγχο της σωματικής σύστασης.
 • Συνθέτουν τις παρεχόμενες επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να επιλύουν πρακτικά καθημερινά ζητήματα αθλητικής διατροφής και απόδοσης.
 • Σχεδιάζουν ένα διατροφικό πλάνο για έναν αθλητή ή αθλούμενο.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (με
δυνατότητα και δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδας) με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 27) και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης (ώρες 173). Το Πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο 4 Μαΐου 2019. Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν:

· Οι παρακάτω τηλεδιασκέψεις, με τη χρήση του software Zoom.

Μάθημα Ημέρες και Ώρες Διδάσκων
Αρχές αθλητικής διατροφής 04/05 – 15.00-18.00 Αναπλ. Καθ. Μ. Νικολαΐδης
Διατροφή σε αθλήματα ταχύτητας 11/05 – 16.30-19.00 Αναπλ. Καθ. Α. Κυπάρος
Διατροφή σε αθλήματα αντοχής 18/05 – 15.00-18.00 Επίκ. Καθ. Β. Πασχάλης
Διατροφή σε αθλήματα δύναμης 25/05 – 15.00-18.00 Αναπλ. Καθ. Α. Κυπάρος
Διατροφή σε ομαδικά αθλήματα 01/06 – 15.00-18.00 Δρ Ν. Μαργαριτέλης

Λιποδιαλύτες και διατροφικές στρατηγικές διαχείρισης
βάρους
08/06 – 15.00-18.00 Επίκ. Καθ. Β. Πασχάλης
Νέα συμπληρώματα διατροφής 15/06 – 15.00-18.00 Αναπλ. Καθ. Μ. Νικολαΐδης
Σύγχρονες αντιπαραθέσεις στην αθλητική διατροφή 22/06 – 15.00-18.00 Δρ Ν. Μαργαριτέλης
Συζήτηση 29/06 – 15.00-18.00 Όλοι οι διδάσκοντες

*Η διδάσκουσα Διαιτολόγος/Διατροφολόγος Ευριδίκη Τζιοβάρα (MSc) συμμετέχει με διάλεξη διάρκειας 20 min στο τέλος κάθε διάλεξης

· Εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

· Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο βοηθητικό υλικό για
την κάθε διάλεξη. Για παράδειγμα, παρουσιάσεις PowerPoint διαλέξεων,
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με PowerPoint, βίντεο και σύγχρονα ανασκοπικά και
ερευνητικά άρθρα σε θέματα αθλητικής διατροφής, quizzes αυτοαξιολόγησης για
τη γνώση που αποκτήθηκε σε κάθε διάλεξη.

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

1. Αρχές αθλητικής διατροφής (20 ώρες)

Η πρώτη διάλεξη περιλαμβάνει τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται ως
«θεωρητικό υπόβαθρο» για την κατανόηση των ειδικών θεμάτων αθλητικής
διατροφής. Τέτοιες γνώσεις είναι:

· Ο ρόλος των διάφορων θρεπτικών συστατικών (μακροστοιχείων και
ιχνοστοιχείων) στην ανθρώπινη διατροφή.

· Ενεργειακός/Ασκησιογενής μεταβολισμός και ο ρόλος της διατροφής.

· Εγκαθιδρυμένες και αναδυόμενες προσεγγίσεις στην Αθλητική Διατροφή.

2. Διατροφή σε αθλήματα ταχύτητας (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως τα δρομικά αγωνίσματα στίβου έως 800 μέτρα
και η κολύμβηση έως 200 μέτρα. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η
μεγάλη ταχύτητα και η ικανότητα παραγωγής μυϊκής ενέργειας κυρίως από τη
φωσφοκρεατίνη και το αναερόβιο αγαλακτικό και γαλακτικό σύστημα. Η διάλεξη
καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα
ταχύτητας.

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα
ταχύτητας.

3. Διατροφή σε αθλήματα αντοχής (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως ο μαραθώνιος, η κολύμβηση μεγάλων
αποστάσεων, η ποδηλασία δρόμου και η ορειβασία. Χαρακτηριστικό αυτής της
κατηγορίας είναι η αυξημένη καρδιοαναπνευστική αντοχή και το υψηλό
αναερόβιο κατώφλι. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα
αντοχής.

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα αντοχής.

4. Διατροφή σε αθλήματα δύναμης (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως η άρση βαρών, τα μαχητικά αθλήματα, τα
αγωνίσματα ρίψεων και αλμάτων, το cross-fit. Χαρακτηριστικό αυτής της
κατηγορίας είναι η εκρηκτική δύναμη και η ικανότητα παραγωγής μυϊκής
ενέργειας κυρίως από τη φωσφοκρεατίνη και το αναερόβιο αγαλακτικό σύστημα.
Η κατηγορία των αθλημάτων δύναμης περιλαμβάνει αθλητές/αθλούμενους με
διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος του αθλήματος. Σε άλλες
περιπτώσεις το ζητούμενο είναι η μέγιστη δύναμη και η ταχυδύναμη ενώ σε
άλλες η αντοχή στη δύναμη. Προκειμένου να καλυφθεί όλο το εύρος των
αθλημάτων θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. Η διάλεξη
καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε αθλήματα
δύναμης.

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε αθλήματα δύναμης.

5. Διατροφή σε ομαδικά αθλήματα (20 ώρες)

Η διάλεξη αφορά σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ
αλλά και άλλων αθλημάτων με παρόμοιες διατροφικές ανάγκες (όπως το τένις).
Στα αθλήματα αυτά απαιτείται ιδιαίτερη διατροφική προσέγγιση λόγω της
συνεχούς εναλλαγής προσπαθειών μέγιστης έντασης με προσπάθειες χαμηλής ή
μέτριας έντασης. Η διάλεξη καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την:

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την προπόνηση σε ομαδικά
αθλήματα.

· Διατροφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα σε ομαδικά αθλήματα.

6. Λιποδιαλύτες και διατροφικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους (20 ώρες)

Η διαχείριση του σωματικού βάρους και η επίτευξη της ιδανικής σωματικής
σύστασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους ενός αθλητή.
Παράλληλα, θα συζητηθεί τόσο η τάση για τη χρήση διατροφικών σκευασμάτων
που χαρακτηρίζονται ως λιποδιαλύτες (fat burners) όσο και η
αποτελεσματικότητά τους. Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν:

· Διατροφικές στρατηγικές για την διατήρηση του ιδανικού βάρους και της
σωματικής σύστασης.

· Δημοφιλή διατροφικά σκευάσματα που σχετίζονται με την καύση του λίπους, ο
τρόπος δράσης τους και η δυνητική αποτελεσματικότητά τους.

7. Νέα συμπληρώματα διατροφής (20 ώρες)

Τα συμπληρώματα αθλητικής διατροφής εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία
χρόνια, ενώ πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα στο καθημερινό
διατροφικό τους πλάνο. Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν:

· Οι μοριακοί και βιοχημικοί μηχανισμοί δράσης των πιο δημοφιλών νέων
συμπληρωμάτων διατροφής.

· Η σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των
σκευασμάτων.

· Πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα συμπληρώματα διατροφής.

8. Σύγχρονες αντιπαραθέσεις στην αθλητική διατροφή (20 ώρες)

Όπως συμβαίνει σε όλα τα επιστημονικά πεδία, έτσι και το πεδίο της
Αθλητικής Διατροφής χαρακτηρίζεται διαχρονικά από έντονες αντιπαραθέσεις
μεταξύ των ερευνητών. Μερικά παραδείγματα που θα παρουσιαστούν σε αυτή τη
διάλεξη είναι:

 • Τα αντιοξειδωτικά ως εργογόνα βοηθήματα.
 • Τα αθλητικά ποτά ως εργογόνα βοηθήματα.

· Χρόνια λήψη υδατανθράκων πριν την προπόνηση (train low – compete high
concept) και η προαγωνιστική υπερφόρτωση υδατανθράκων.

 • Περιοδικότητα στην διατροφή.
 • Εξατομικευμένη διατροφή.

9. Debate μεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων (21 ώρες)

Στην τελευταία διάλεξη θα είναι παρόντες και οι 4 διδάσκοντες και βασικός
στόχος της διάλεξης θα είναι να απαντηθούν ερωτήσεις των συμμετεχόντων που
θα έχουν συλλεχθεί προηγουμένως (μέσω της πλατφόρμας e-learning). Μέσω
αυτής της διαδικασίας θα δοθεί ευκαιρία και για μια γενικότερη συζήτηση με
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες γύρω από τον χώρο της αθλητικής διατροφής. Η
διάλεξη θα γίνει με τη μορφή «στρογγυλής τράπεζας».

Διδάσκοντες
Μιχάλης Νικολαΐδης1, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας της Άσκησης
Αντώνιος Κυπάρος1, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης
Βασίλης Πασχάλης2, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Αθλητικής Εργοφυσιολογίας
Νίκος Μαργαριτέλης1,3, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Ευριδίκη Τζιοβάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ
1
TEΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2
ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 424 ΓΣΝΕ

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 390€, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή του προγράμματος.

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€.

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Περίοδος αιτήσεων:

Εγγραφές έως και 03/05/2019

Έναρξη σεμιναρίου 04/05/2019

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξ αποστάσεως παρακολούθησης θα σταλούν μέσω email λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος. Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον φάκελο των spam email.

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Αθλητική Διατροφή». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.