Βιοηθική και Δίκαιο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Τα Δικαιώματα των Μελλοντικών Γονέων και η Ιατρική Ευθύνη

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Βιοηθικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Σκοπός προγράμματος

Να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες πλήρη ενημέρωση για τα πρακτικά προβλήματα βιοηθικής που συνδέονται με τις υπηρεσίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς και για τις λύσεις που υπαγορεύει το σύγχρονο δίκαιο

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την εποχή της εμφάνισης του πρώτου «παιδιού του σωλήνα», έχει οδηγήσει σε μια «έκρηξη» της ζήτησης σχετικών υπηρεσιών από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ζευγαριών. Σύντομα συνειδητοποιήθηκε ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν μια μονοδιάστατη ιατροβιολογική πλευρά, αλλά συνδέονται με κρίσιμα προβλήματα οικογενειακών σχέσεων, ιατρικής ευθύνης, δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων προσώπων, αλλά και ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας. Σε πολλές χώρες υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία, ενώ και τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν συχνά διαφορές που προκύπτουν από τις εφαρμογές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η δυναμική, ωστόσο, της τεχνολογίας συχνά μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε τις λύσεις που δίνουμε σήμερα, μπροστά σε νέα, πρωτότυπα διλήμματα,  σε μια διαρκή βιοηθική αναζήτηση.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • σε όσους ενδιαφέρονται να προσφύγουν σε υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για να γίνουν γονείς
 • σε επαγγελματίες Ιατρούς, Δικηγόρους, Δικαστικούς Λειτουργούς, Βιολόγους – ερευνητές, Εκπαιδευτικούς βιολογικών μαθημάτων, Νοσηλευτές, Μαίες, Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Φιλόλογους και Θεολόγους εκπαιδευτικούς
 • σε όσους απασχολούνται σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Αναπαραγωγικού Υλικού
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικών, Νομικών, Βιολογικών, Νοσηλευτικών, Κοινωνιολογικών, Φιλοσοφικών, Ψυχολογικών και Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων,
 • σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να καταρτισθεί στα ζητήματα Βιοηθικής και Νόμου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι

 • Θα κατανοούν τα βασικά δεδομένα των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 • Θα εντοπίζουν τα κρίσιμα διλήμματα Βιοηθικής που προκύπτουν από την εφαρμογή τους
 • Θα διακρίνουν τις κύριες κατευθύνσεις του Νόμου, ως προς κάθε εφαρμογή
 • Θα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων, τόσο ως προς τις οικογενειακές τους σχέσεις όσο και στο πλαίσιο των σχετικών ιατρικών πράξεων
 • Θα εντοπίζουν τα βασικά ζητήματα της ευθύνης του ιατρού και των συνεργατών του, κατά την εφαρμογή των μεθόδων
 • Θα είναι σε θέση να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις στον υπεύθυνο ιατρό, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που παρέχεται, πριν υποβληθούν σε ιατρικές πράξεις υποβοήθησης της αναπαραγωγής, ώστε να αποκτούν πλήρη βεβαιότητα για τις συνέπειες των τελευταίων
 • Θα διακρίνουν μελλοντικές προκλήσεις νέων ηθικών και νομικών ζητημάτων από την ανάπτυξη των εφαρμογών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους  σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 184)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Πέμπτη 17.00 – 19.00),
 • 1 γραπτή εργασία με αντικείμενο τη Βιοηθική και Δίκαιο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • παρουσίαση της εργασίας κατά τη διάρκεια της τελικής τηλεδιάσκεψης και
 • εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία υλοποίησης κλικ εδώ →

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή στη βιοηθική (20 ώρες)

1.1. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή και τη δημιουργία οικογένειας – Αρνητική / Θετική όψη του δικαιώματος

1.2. Περιγραφή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1.3. Ηθικό και νομικό καθεστώς των γαμετών (ωάρια και σπερματοζωάρια) και των εμβρύων

1.4. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

2. Προστασία Ιδιωτικότητας (20 ώρες)

2.1. Συναίνεση ύστερα από ενημέρωση

2.2. Προστασία ιδιωτικότητας – Ανωνυμία

2.3. Ιατρικό καθήκον και ιατρική ευθύνη

2.4. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

3. Βιοηθική στη γονιμοποίηση (25 ώρες)

3.1. Ομόλογη / ετερόλογη γονιμοποίηση

3.2. Τεχνητή σπερματέγχυση / εξωσωματική γονιμοποίηση

3.3. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες – η ελληνική νομοθεσία

3.4. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

4. Βιοηθική στη γονιμοποίηση(συνέχεια) (25 ώρες)

4.1. Γονιμοποίηση post mortem

4.2. Παρένθετη μητρότητα

4.3. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες – η ελληνική νομοθεσία

4.4. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

5. Η έρευνα σε γαμέτες και έμβρυα (20 ώρες)

5.1. Tο διεθνές δίκαιο – οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες – η ελληνική νομοθεσία

5.2. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

6. Η διατήρηση και διάθεση αναπαραγωγικού υλικού(30 ώρες)

6.1. Τράπεζες αναπαραγωγικού υλικού

6.2. Μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

6.3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εμπορευματοποίηση αναπαραγωγικού υλικού

6.4. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

7. «Αναπαραγωγικός τουρισμός»(30 ώρες)

7.1. H ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία

7.2. Oι υποθέσεις του ΕΔΔΑ κατά Γαλλίας (Μελέτη περίπτωσης – case study)

8. Παρουσίαση των εργασιών (10 λεπτά) (30 ώρες)

Συζήτηση με τους διδάσκοντες και σχολιασμός των εργασιών – Περίληψη

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ σε 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου (επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία είναι εργασιακή εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος). Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/820/online-form/

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 07/05/18

Έναρξη σεμιναρίου 10/05/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Βιοηθική και Δίκαιο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: τα δικαιώματα των μελλοντικών γονέων και η ιατρική ευθύνη». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο ανήκει στη Σειρά εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Βιολογικές Εφαρμογές και Διδακτική της Βιολογίας