Σύγχρονες Εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Διάγνωση Ασθενειών και Ανάπτυξη Καινοτόμων Θεραπειών

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του πρώτου αγγλόφωνου Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης τις τηλεδιασκέψεις παρευρισκόμενοι/ες στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σκοπός προγράμματος

Να καταστήσει κατανοητό το επαγγελματικό τοπίο που διαμορφώνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική και να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη χρήση της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια οι Βιοϊατρικές επιστήμες γνωρίζουν τεράστια πρόοδο, με την άνθιση των Βιοϊατρικών τεχνολογιών, της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής Μηχανικής. Η παραγωγή και ανάπτυξη διαφόρων φαρμάκων για τη θεραπεία ανίατων νοσημάτων, η παραγωγή εμβολίων, αντιβιοτικών και διαγνωστικών/θεραπευτικών μονικλωνικών αντισωμάτων καθώς και η χρήση βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση γενετικών ασθενειών, αποτελούν μόνο ένα μέρος των εφαρμογών της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της ιατρικής.

Οι εξελίξεις γύρω από τη χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ιατρική είναι καταιγιστικές και σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος της εργασίας δυσκολεύεται να τις παρακουθήσει. Το σεμινάριο έρχεται να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που άπτονται κυρίως των νεότερων εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με κλασσικές τεχνολογίες, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) αλλά και τεχνολογίες αιχμής όπως η μεθοδολογία αλληλούχισης νέας γενιάς και οι μεθοδολογίες γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και μεταβολωμικής ανάλυσης. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν ακόμη επιλεγμένα θέματα εφαρμογών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που σχετίζονται με την παραγωγή νέων ενώσεων για θεραπευτική και διαγνωστική χρήση (νέας γενιάς εμβόλια, αντισώματα και αντιβιοτικά), θα συζητηθούν σύγχρονες εφαρμογές στους τομείς της διάγνωσης/πρόγνωσης γενετικών ασθενειών και θα αναλυθούν καινοτόμες θεραπευτικές στρατηγικές (ενδεικτικά στοχευμένες αντι-καρκινικές θεραπείες, γονιδιακές θεραπείες, χρήση βλαστοκυττάρων και αναγεννητικές θεραπείες).

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • σε επαγγελματίες στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης
 • σε εργαζόμενους σε φαρμακευτικές εταιρείες τόσο στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων όσο και στον τομέα εμπορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατρικο-εργαστηριακού εξοπλισμού
 • σε εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που ενιαφέρονται να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις στη Μοριακή Βιολογία και τη Γενετική
 • σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να αποκτήσει κατάρτιση στον τομέα των σύγχρονων εφαρμογών της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι

 • Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνολογίες ανασυνδυασμού του DNA, όπως η PCR και οι βιβλιοθήκες κλώνων
 • Θα είναι ικανοί να κατανοούν τις αρχές σύγχρονων τεχνολογιών μοριακής βιολογίας και να αναγνωρίζουν τη βάση μοντέρνων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύουν ασθενείς για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας
 • Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις αρχές της γονιδιακής θεραπείας σε πρακτικές εφαρμογές
 • Θα είναι ενήμεροι για τις προοπτικές των αναγεννητικών θεραπειών
 • Θα είναι ενήμεροι για τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής εμβολίων, αντιβιοτικών, και θεραπευτικών αντισωμάτων.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους  σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 184)

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις, διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία. Οι τέσσερις πρώτες τηλεδιασκέψεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν Δευτέρα 17.00-19.00 και οι τέσσερις επόμενες Κυριακή 10.00 – 12.00.
 • αξιολόγηση των συμμετεχόντων με τη χρήση φύλλων εργασίας μικρού μεγέθους
 • εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία υλοποίησης κλικ εδώ →

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών και τις θεματικές ενότητες

 1. Βασικά γνωρίσματα της Μοντέρνας Βιολογίας και σύνδεση των βιολογικών επιστημών με την τεχνολογία (20 ώρες)
  • Το ερευνητικό αντικείμενο της Βιολογίας ως δομή και η ανάγκη ανάπτυξης μεθοδολογιών γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και μεταβολωμικής
  • Η αιτιότητα στη Βιολογία: Μηχανιστικός και εξελικτικός τρόπος σκέψης
  • Μοντέρνες βιολογικές έννοιες: γενετικό είδος και μοριακή βιοποικιλότητα
  • Βιολογία και Τεχνολογία: η ιστορία της Βιοτεχνολογίας και μελλοντικές προοπτικές
 1. Βασικές και σύγχρονες γνώσεις Μοριακής Βιολογίας (30 ώρες)
  • Γενετικό υλικό και πρωτείνες: υφιστάμενη γνώση και νεότερες εξελίξεις
  • Διαδικασίες γονιδιακής έκφρασης υπό το φως παλαιών και νέων ανακαλύψεων
  • Η πολυπλοκότητα της γονιδιακής ρύθμισης
 1. Μέθοδοι που εφαρμόζονται στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (25 ώρες)
  • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR): Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου και εφαρμογές στη Βιοιατρική
  • Στάδια δημιουργίας βιβλιοθηκών κλώνων (clone libraries) και γονιδιακή αλληλούχιση με τη μέθοδο Sanger
 1. Σύγχρονες τομές στην τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA (25 ώρες)
  • Η πρωτοποριακή μέθοδος της Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing, NGS): Βασικές αρχές και στάδια εφαρμογής
  • Χρήση της μεθόδου στην Βιοιατρική και μελλοντικές προοπτικές
 1. Εφαρμογές του Προγράμματος Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Human Genome Project) (20 ώρες)
  • Λειτουργική γονιδιωματική και οι επιπτώσεις της στη μοριακή ιατρική
  • Στρατηγικές ανάλυσης του ανθρώπινου μεταγραφώματος (transcriptome)
 1. Εφαρμογές του Προγράμματος Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Human Genome Project) (20 ώρες)
  • Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης και λειτουργίας στο πρωτεωμικό (proteomics) και μεταβολομικό (metabolomics) επίπεδο
  • Από το γονιδίωμα στο μεταβόλωμα (metabolome): εφαρμογές σύγχρονων πρωτοποριακών τεχνικών και τεχνολογιών στη Βιοϊατρική
  • Μελλοντικές κατευθύνσεις και προκλήσεις
 1. Θέματα Εφαρμογών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (30 ώρες)
  • Παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και εφαρμογές στη θεραπευτική ιατρική
  • Σύγχρονες εξελίξεις στην παραγωγή εμβολίων, αντιβιοτικών, και θεραπευτικών αντισωμάτων
 1. Γενετικές Ασθένειες (30 ώρες)
  • Διάγνωση και πρόγνωση γενετικών ασθενειών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης
  • Εφαρμογές φαρμακογενωμικής και γονιδιακής θεραπείας
  • Δημιουργία και χρήση βλαστοκυττάρων σε αναγεννητικές θεραπείες ανθρώπινων νοσημάτων

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 390€ σε 2 ισόποσες δόσεις, μία στην αρχή και μία στο μέσο του προγράμματος

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 230€ σε 2 ισόποσες δόσεις

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου (επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία είναι εργασιακή εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος). Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/820/online-form/

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εγγραφές έως και 04/05/2018

Έναρξη σεμιναρίου 07/05/2018

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Σύγχρονες εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Διάγνωση Ασθενειών και Ανάπτυξη Καινοτόμων Θεραπειών». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο ανήκει στη Σειρά εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Βιολογικές Εφαρμογές και Διδακτική της Βιολογίας