Βασικές και Σύγχρονες Γνώσεις Διδακτικής της Βιολογίας

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

  • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: « Βασικές και σύγχρονες γνώσεις διδακτικής της βιολογίας». H βεβαίωση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.