Ψυχική Υγεία στη Βρεφονηπιακή Ηλικία: Ζητήματα Αξιολόγησης και Πρόληψης

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων του και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης με θέμα: «Ψυχική Υγεία στη Βρεφονηπιακή Ηλικία: Ζητήματα Αξιολόγησης και Πρόληψης», με δυνατότητα εξ αποστάσεως ή δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων έως 7 Απριλίου 2019

Σκοπός προγράμματος
 • Να προσφέρει απαραίτητες γνώσεις ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας της προσχολικής ηλικίας σε ειδικούς του χώρου της υγείας, της ψυχικής υγείας, της παιδαγωγικής και της κοινωνικής εργασίας.
 • Να εισάγει τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις σε θέματα ψυχολογίας βρεφών και νηπίων.
 • Να ευαισθητοποιήσει του ειδικούς και ένα ευρύ κοινό στις ιδιαιτερότητες της ψυχολογικής ανάπτυξης των βρεφών και των νηπίων.
Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει ειδικούς υγείας, ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής και ψυχοπαιδαγωγικής εργασίας παιδιών και εφήβων στα ιδιαίτερα ζητήματα ψυχικής ανάπτυξης και ψυχοπαθολογίας της προσχολικής ηλικίας (0-5 χρόνων, με έμφαση στο φάσμα 0-3 χρ), και κυρίως στις μεθόδους αξιολόγησης στη βρεφονηπιακή ηλικία καθώς και την αναγνώριση των σημείων ψυχικής οδύνης των μικρών παιδιών και των ενδείξεων αυτιστικού κινδύνου που επιβάλλουν την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης.

Η διαγνωστική αξιολόγηση στο ηλικιακό αυτό φάσμα αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό και αναπτυσσόμενο επιστημονικό τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και κλινικές ικανότητες που δεν καλύπτονται επαρκώς από την τυπική ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή από την εκπαίδευση κατά τη λήψη ειδικότητας στην Ιατρική.

Απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει τόσο την κλασική παιδοψυχιατρική παιδεία όσο και την αντίστοιχη στην ψυχιατρική ενηλίκων (θέματα ψυχικής υγείας γονιών), την εμπεριστατωμένη ψυχοδυναμική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας της βρεφονηπιακής ηλικίας (που αποτελεί πλέον ένα ιδιαίτερο κλινικό πεδίο).

Συγχρόνως απαιτούνται συγκεκριμένοι και ιδιαίτεροι τρόποι και μέθοδοι κλινικής αξιολόγησης, προσαρμοσμένοι σε αυτό το ηλικιακό φάσμα (πχ εξέταση με θεραπευτικό στόχο βρέφους-γονιών), ιδιαίτερα διαγνωστικά και ψυχομετρικά εργαλεία, και ένα ξεχωριστό ταξινομικό σύστημα (DC- Zero to three). Απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση στη στενή και συστηματική διεπιστημονική συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, στο πνεύμα διαγνωστικής και θεραπευτικής ομάδας, καθώς τίθενται καίρια κλινικά και επιστημονικά ζητήματα διαφοροδιάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού.

Από την ποιότητα της αρχικής αξιολόγησης θα εξαρτηθεί η επιτυχία στη συνέχεια της θεραπείας αλλά και γενικότερα της φροντίδας του παιδιού (καθημερινότητα, παιχνίδι, εκπαίδευση κλπ), η πρόγνωση και κυρίως η πρόληψη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • Παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές,
 • Βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς
 • Παιδιάτρους, νεογνολόγους, μαιευτήρες
 • Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς
 • Μαίες
 • Νοσηλευτές σε παιδοψυχιατρικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά και μαιευτικά τμήματα
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Φοιτητές και σπουδαστές των αντίστοιχων κλάδων
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες θα:

 • έχουν ευαισθητοποιηθεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ψυχολογικές ανάγκες των βρεφών και των νηπίων
 • αναγνωρίζουν καλύτερα τα σημεία οδύνης των βρεφών και των νηπίων και τις ενδείξεις παραπομπής
 • έχουν ευαισθητοποιηθεί στην αναγκαιότητα και στον τρόπο συνεργασίας με τους γονείς
 • έχουν ευαισθητοποιηθεί στην αναγκαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (με
δυνατότητα και δια ζώσης παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδας) με μεθόδους σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης (ώρες 184). Το Πρόγραμμα αρχίζει τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019. Συνοπτικά:

· Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τηλεδιασκέψεις, με τη χρήση του software zoom:

Μάθημα

Ημέρες και Ώρες

Διδάσκων

Βασικά χαρακτηριστικά της βρεφονηπιακής ηλικίας

08/04 – 15.00-17.00

Γ. Αμπατζόγλου,
X
. Χατζηδημητρίου, Μ. Μπούρη

Βασικά ζητήματα ως προς την κλινική προσέγγιση και τη
διάγνωση στη βρεφονηπιακή ηλικία.

15/04 – 15.00-17.00

Γ. Αμπατζόγλου, Χ. Χατζηδημητρίου

Πρώιμες αλληλεπιδράσεις

22/04 – 15.00-17.00

Ε. Γεωργιάδη

Βασικοί άξονες της παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης

06/05 – 15.00-17.00

Γ. Αμπατζόγλου

Ψυχολογική αξιολόγηση της σχέσης γονιών παιδιού

13/05 – 15.00-17.00

Χ. Χατζηδημητρίου

Παρουσίαση των βασικών εργαλείων αξιολόγησης της ανάπτυξης

20/05 – 15.00-17.00

Χ. Χατζηδημητρίου

Η αξιολόγηση της ανάπτυξης του λόγου

27/05 – 15.00-17.00

Μ. Βλασσοπούλου

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

Συζήτηση

03/06 – 15.00-16.00

03/06 – 16.00 – 17.00

Ε. Κολαρά

Όλοι οι διδάσκοντες

o Οι τηλεδιασκέψεις θα μαγνητοσκοπούνται και θα γίνονται διαθέσιμες στους
συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία έχουν πρόσβαση

o Περιλαμβάνεται εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε
ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες

 

 1. Βασικά χαρακτηριστικά της βρεφονηπιακής ηλικίας (Σωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη του λόγου).
 2. Βασικά ζητήματα ως προς την κλινική προσέγγιση και τη διάγνωση στη βρεφονηπιακή ηλικία. Η έννοια της ψυχικής οδύνης στα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Ενδείξεις και σημεία κινδύνου.
 3. Πρώιμες αλληλεπιδράσεις (Βασικά χαρακτηριστικά της πρώιμης αλληλεπίδρασης γονιών-βρεφών).
 4. Βασικοί άξονες της παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης. Διεπιστημονική προσέγγιση και διαγνωστική ομάδα. Θέματα ψυχικής υγείας των γονιών
 5. Ψυχολογική αξιολόγηση της σχέσης γονιών παιδιού και της ποιότητας των πρώιμων αλληλεπιδράσεων.
 6. Παρουσίαση των βασικών εργαλείων αξιολόγησης της ανάπτυξης. (κλίμακα Brazelton, αναπτυξιακό τεστ Bayley, κλίμακα αξιολόγησης της νοημοσύνης WIPPSI).
 7. Η αξιολόγηση της ανάπτυξης του λόγου.
 8. Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.
Διδάσκοντες

Δρ. Γρηγόριος Αμπατζόγλου, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, ΑΠΘ

Μαρία Βλασοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας του Λόγου και της Επικοινωνίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Δρ. Ελένη Γεωργιάδη, Παιδοψυχίατρος, υποψήφια Διδάκτωρ Παιδοψυχιατρικής, ΑΠΘ

Ευτέρπη Κολαρά, ειδική παιδαγωγός – λογοθεραπεύτρια

Δρ. Μαρία Μπούρη, παιδίατρος, Δρ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δρ. Χριστίνα Χατζηδημητρίου, Κλινική ψυχολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Προτεινόμενο ύψος συνδρομής:

Το ύψος συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 290€, το οποίο καταβάλλεται στην αρχή του προγράμματος.

Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 190€.

Για ΑΜΕΑ το ύψος συνδρομής ανέρχεται στα 190€.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/AΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται ένα ηλεκτρονικό μέσο (υπολογιστής, tablet ή smartphone) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Περίοδος αιτήσεων:

Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων έως 7 Απριλίου 2019

Έναρξη σεμιναρίου 08/04/2019

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310807520

Email: lifelong@ihu.edu.gr

*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξ αποστάσεως παρακολούθησης θα σταλούν μέσω email λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος. Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον φάκελο των spam email.

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία βρεφονηπιακής ηλικίας: ζητήματα διάγνωσης και αξιολόγησης». Η βεβαίωση αντιστοιχεί σε οχτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.