Η Σημασία του Λαϊκού Παραμυθιού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστωτικές μονάδες ECTS

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων του και ως Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει:

Σεμινάριο 200 ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα προφορικής λαϊκής παράδοσης.

Σκοπός προγράμματος
 • Να προσφέρει απαραίτητες γνώσεις για το ελληνικό λαϊκό παραμύθι και τη σχέση του με τα άλλα είδη της προφορικής μας παράδοσης καθώς και με τη μυθολογία.
 • Να διερευνήσει τις σχέσεις του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού με τα παραμύθια του κόσμου, και να εισαγάγει την βασική έννοια της παγκοσμιότητας / οικουμενικότητας των παραμυθιών.
 • Να εισαγάγει τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις στη μελέτη και την κατανόηση των παραμυθιών, των θρύλων και των μύθων, όπως η λαογραφική, ανθρωπολογική, ψυχαναλυτική κ.α.
 • Να βοηθήσει στην επιλογή παραμυθιακού υλικού για χρήση σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και σε διάφορα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα.
Αναγκαιότητα και περιγραφή του προγράμματος

Τα λαϊκά παραμύθια είναι από τα παλαιότερα δημιουργήματα του πολιτισμού και, όπως οι μύθοι, θέτουν θεμελιώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση. Η αναγνώρισή τους ως κληρονομιά της ανθρωπότητας ήρθε μόλις τον 19ο αιώνα, και από τότε η σπουδή τους ανέδειξε την οικουμενικότητά τους και τη σημασία τους για την κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται
 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,
 • ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους,
 • κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
 • καλλιτέχνες, αφηγητές,
 • φοιτητές και σπουδαστές των αντίστοιχων κλάδων,
 • Έλληνες της ομογένειας
 • οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει την προφορική λαϊκή παράδοση.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνουν την κατηγορία ‘λαϊκά παραμύθια’, και να τη συγκρίνουν με άλλα είδη προφορικής και γραπτής λογοτεχνίας (μύθους, θρύλους, παιδική λογοτεχνία κλπ).
 • Κατανοήσουν και εκτιμήσουν τη σημασία της παγκοσμιότητας των παραμυθιών, ως προς την ερμηνεία τους και τη χρήση τους.
 • Χρησιμοποιήσουν αναλυτικά και συνθετικά τις βασικές έννοιες της μεθοδολογικής προσέγγισης για την μελέτη των παραμυθιών, των θρύλων και των μύθων.
 • Ανακαλύψουν την κεντρική σημασία της αφήγησης παραμυθιών ως θεραπευτικού εργαλείου, μέσα από την κατανόηση βασικών ψυχαναλυτικών εννοιών (σχετικές ομιλίες έγιναν, μάλιστα, πρόσφατα, στο 2ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου).
 • Προσεγγίσουν δημιουργικά το παραμυθιακό υλικό προς χρήση σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Εντοπίσουν και χρησιμοποιήσουν κριτικά διαπολιτισμικό παραμυθιακό υλικό στα πλαίσια εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων.
Διάρκεια και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με μεθόδους  σύγχρονης (ώρες 16) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ώρες 184). Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν

 • 8 εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία (κάθε Δευτέρα 17.00-19.00),
 • 1 άσκηση με αντικείμενο την επιλογή, ανάλυση και πρόταση χρήσεων παραμυθιακού υλικού μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα σημαντικών παραμυθιών από όλον τον κόσμο
 • παρουσίαση της άσκησης κατά τη διάρκεια της τελικής τηλεδιάσκεψης και

εξέταση των συμμετεχόντων στο τέλος του προγράμματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με την τεχνική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Περιεχόμενο Σπουδών - Θεματικές Ενότητες
 1. Προφορική λογοτεχνία. Παραμύθι, θρύλος, μύθος. Οικουμενικότητα και τοπικότητα, σταθερότητα και παραλλαγή. Είδη και ιστορικά στοιχεία για τα παραμύθια. (20 ώρες)
 2. Η αινιγματική φύση των μαγικών παραμυθιών. Το παραμύθι ως μυητική διαδρομή του ήρωα/ηρωίδας του. (30 ώρες)
 3. Η ερμηνεία των παραμυθιών. (20 ώρες)
 4. Παραμύθι και μύθος. Μυθική σκέψη και όνειρο. Παραμύθι και ψυχανάλυση. (30 ώρες)
 5. Το παραμύθι ως θεραπευτικό εργαλείο. (20 ώρες)
 6. Παραμύθι, παιδική ηλικία, εφηβεία. (20 ώρες)
 7. Το παραμύθι στην εκπαίδευση, το παραμύθι ως εργαλείο διαπολιτισμικής άσκησης και προσέγγισης. (30 ώρες)
 8. Άσκηση φοιτητών: επιλογή, ανάλυση και προτάσεις χρήσεων παραμυθιακού υλικού μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα σημαντικών παραμυθιών από όλον τον κόσμο. (30 ώρες)
Εισηγήτριες σεμιναρίου
 • Άννα Αγγελοπούλου (PDF), Ψυχαναλύτρια, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Εμμανουέλα Κατρινάκη (PDF), Φιλόλογος, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Αίγλη Μπρούσκου (PDF), Κοινωνική ανθρωπολόγος, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Κόστος:

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 290€
 • Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το κόστος ανέρχεται στα 190€
 • Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 190€

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • Εγγραφές έως και 14/10/2018
 • Έναρξη σεμιναρίου 15/10/2018

Επικοινωνία:

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης επιμόρφωσης σεμιναρίου με τίτλο: «Η Σημασία του Λαϊκού Παραμυθιού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις». Η βεβαίωση αντιστοιχεί σε οχτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Παρακολούθηση με έκπτωση 50% άλλου επιμορφωτικού εξ αποστάσεως σεμιναρίου το οποίο προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.